AWARDS

BEST OF ACTIVATION - Silver award - Promo - ALFA ROMEO
CANNES LIONS - Bronze Lion - Radio - AUDI
CANNES LIONS - Bronze Lion - Direct - CARLSBERG
CANNES LIONS - Agency of the year - Media - DUVAL GUILLAUME
CCB AWARDS
- Gold award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS
- Silver award - Direct - Condoms
CCB AWARDS - Silver award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Silver award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze  award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze  award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze  award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze  award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze  award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze  award - Print - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze award - Outdoor - AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Bronze award - Direct - FEBELFIN
CUKOO AWARDS - Creativity award - Campaign - MTV
DCA BERLIN - Gold award - Direct - FEBELFIN
EFFIE - Bronze award - Campaign - AXA Banking & Insurance
EUROBEST - Gold award - Best use of print - AXA Banking & Insurance
EUROBEST - Gold award - Media - ALFA ROMEO
EUROBEST - Silver award - Media - AXA
EUROBEST - Bronze award - Direct - MTV
EUROBEST - Bronze award - Direct - CARLSBERG
EUROBEST - Bronze award - Direct - AXA Banking & Insurance
MERIT AWARDS - Agency of the year - BBDO Belgium
MIXX AWARDS - Innovation award - AXA Banking & Insurance
MIXX AWARDS - Gold award - Online - AXA Banking & Insurance
MIXX AWARDS - Agency of the year award - DUVAL GUILLAUME
NEW YORK FESTIVAL - Silver award - Print - AXA Banking & Insurance
NEW YORK FESTIVAL - Bronze award - Promo - ALFA ROMEO
NEW YORK FESTIVAL - Bronze award - Online - MTV
NEWSPAPER AWARDS - Silver award - Print - AXA Banking & Insurance

FINALISTS & SHORTLISTS

AMMA AWARDS - Finalist - Creative use of media - AXA Banking & Insurance
AMMA AWARDS - Finalist - Integrated use of digital media - AXA Banking & Insurance
BEST OF ACTIVATION - Finalist - Promo - ALFA ROMEO
CANNES LIONS - Finalist - Print - Volkswagen
CANNES LIONS - Finalist - Print - AXA Banking & Insurance
CANNES LIONS - Finalist - Direct - Condoms
CANNES LIONS - Finalist - Online - MTV
CANNES LIONS - Finalist - Cyber - MTV
CANNES LIONS - Finalist - Media - ALFA ROMEO
CANNES LIONS - Finalist - Direct - ALFA ROMEO
CCB AWARDS - Finalist - Outdoor- ALFA ROMEO
CCB AWARDS - Finalist - Outdoor- AXA Banking & Insurance
CCB AWARDS - Finalist - Cyber - Book poetry
CUKOO AWARDS - Finalist - Campaign - MTV
EUROBEST - Finalist - Direct - Febelfin
EUROBEST - Finalist - Direct - Alfa Romeo
EUROBEST - Finalist - Direct - Direct - AXA Banking & Insurance

EUROBEST - Finalist - Direct - MTV
EUROBEST - Finalist - Outdoor - Alfa Romeo
MPA AWARDS - Finalist - Print - AXA Banking & Insurance
NEW YORK FESTIVAL - Finalist - Integrated - Alfa Romeo
NEW YORK FESTIVAL - Finalist - Direct - Alfa Romeo
NEW YORK FESTIVAL - Finalist - Online- MTV


HONOURS

YOUNG LIONS KAZAHKSTAN - Member of the jury
CREATIVE BELGIUM - Member of the jury - Print & Outdoor

CREATIVE BELGIUM - Member of the jury - Digital
KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - Member of the jury - Communicatiewetenschappen
MICHEL LEEN AWARDS - Member of the juryPrivacybeleid - Kristoff De Prins, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: kristoffdeprins.be
+32 473 434 728 -Persoonsgegevens die wij verwerken Kristoff De Prins verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam– E-mailadres– Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken - Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kristoffdeprins.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Kristoff De Prins verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - – Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Geautomatiseerde besluitvorming - Kristoff De Prins neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kristoff De Prins) tussen zit. - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren-Kristoff De Prins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.-Delen van persoonsgegevens met derden -Kristoff De Prins verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kristoff De Prins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. -Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken - Kristoff De Prins gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen - U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kristoff De Prins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kristoffdeprins.com.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kristoff De Prins wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen - Kristoff De Prins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kristoffdeprins.com
Back to Top